Hiss-Craft

Vårt erbjudande är i första hand ombyggnader och service av hissar men vi utför även nyinstallationer.

Vår ambition med Hiss-Craft är att bygga ett hissföretag som kombinerar det lokala, entreprenörsledda företagets

  • närhet till sina kunder
  • breda och djupa hisskunnande
  • starka personliga engagemang

med det större företagets resurser för professionell och
kostnadseffektiv hantering av

  • produkt-”sourcing” och inköp
  • vidareutbildning
  • marknadsföring
  • administration

Vi är helt obundna i förhållande till branschens stora aktörer.

Vi ser till att våra kunder också blir det genom att välja material som är tillgängligt för alla men som håller så hög kvalitet att vi själva kan stå för det.

Vi erbjuder de lösningar som vi baserat på erfarenhet ser som långsiktigt rätt för vår kund.

Detta är inte alltid är det kortsiktigt billigaste alternativet.

Men vi vet att vägen till framgång är att skapa och vidmakthålla förtroende, för vårt kunnande och för vår tillförlitlighet